Karlöf Consulting grundades 1996 av Bengt Karlöf som drev företaget i 11 år. Under den tiden anställde han bl a Marie Froment,  Anders Nicolausson och Magnus Öhman som blev delägare i Karlöf Consulting och så småningom 2007 tog över, då Bengt önskade att dra sig tillbaka. Idag är det sju partners som äger och är aktiva i företaget.