seminarier HT17

Är du intresserad av våra frukostseminarier?

Vi har två inplanerade seminarietillfällen kvar i höst som du kan anmäla dig till. Då vi har ett begränsat antal platser tillämpar vi först till kvarn principen. Hoppas vi ses!

Agil förändringsledning – 17 november

I dagens komplexa organisationer fungerar traditionella metoder för förändringsledning allt sämre. Det agila angreppssättet innebär en ny lösning för stora förändringsprojekt.


Tillitsbaserad styrning – 8 december

Tillit är ett ord som syns allt mer i styrningssammanhang. Vilka är drivkrafterna bakom trenden och hur påverkar det strategiarbete, planering och uppföljning?