seminarier HT17

Är du intresserad av våra frukostseminarier?

Vi har fem inplanerade seminarietillfällen i höst som du kan anmäla dig till. Då vi har ett begränsat antal platser tillämpar vi först till kvarn principen. Hoppas vi ses!

Ledarskapsseminarium – 29 september

Vi och många med oss pratar om behovet av ökat självledarskap och att ledarskapet inte längre finns hos några få utvalda. Vad innebär då detta för vårt traditionella ledarskap?


Nya mötesformer – 20 oktober

Det sägs att företagets möteskultur är en miniatyr av dess organisationskultur. Tänk vilken kraft det ger att utveckla organisationskulturen genom varje möte.


Agil förändringsledning – 17 november

I dagens komplexa organisationer fungerar traditionella metoder för förändringsledning allt sämre. Det agila angreppssättet innebär en ny lösning för stora förändringsprojekt.


Tillitsbaserad styrning – 8 december

Tillit är ett ord som syns allt mer i styrningssammanhang. Vilka är drivkrafterna bakom trenden och hur påverkar det strategiarbete, planering och uppföljning?