En syftesdriven nätverkslogik

En syftesdriven nätverkslogik

Framtidens organisation

Digitaliseringen kommer att transformera din affär och påverka din organisation – vi förklarar hur du kan möta de nya utmaningarna!

HÄMTA
Guide till agil förändringsledning

Guide till agil förändringsledning

Framtidens organisation

Guiden beskriver hur den agila metoden kan tillämpas i förändringsledning genom fem steg.

HÄMTA
Ett nytt sätt att leda och organisera

Ett nytt sätt att leda och organisera

Framtidens organisation

I detta whitepaper beskriver vi ett antal olika områden där vi tror att vi behöver förändra våra synsätt och perspektiv.

HÄMTA
Fem tips om styrning

Fem tips om styrning

Organisation och styrning

Modern styrning handlar mindre om vad andra ska göra och mer om att överbrygga mellanrum genom horisontella informationsflöden.

HÄMTA
Att införa portföljstyrning

Att införa portföljstyrning

Organisation och styrning

Portföljhantering är en modell som kan användas för att hantera dina utvecklingsverksamheter; behov, prioritering och uppföljning.

HÄMTA
Dags att omorganisera?

Dags att omorganisera?

Organisation och styrning

Omorganisation är en utmanande uppgift! Guiden ger dig konkreta framgångsfaktorer och beskriver vårt ramverk med aktiviteter och verktyg.

HÄMTA
Effektivt ledningsarbete

Effektivt ledningsarbete

Strategi och ledning

Här reder vi ut begreppen och ger konkreta tips för hur du skapar en effektiv ledning och styrning av verksamheten. 

HÄMTA
Förändra kulturen

Förändra kulturen

Kultur och förändring

Guiden tar upp de vanligaste frågorna som uppstår när ett arbete rör människors relationer, beteenden och attityder.

HÄMTA
Guide för strategiarbete

Guide för strategiarbete

Strategi och ledning

Guiden ger dig fem åtgärder för att stärka företagets strategiska förmåga. Den ger dig verktygen att tillvarata omvärldshändelser.

HÄMTA
Guide till processorientering

Guide till processorientering

Strategi och ledning

Har ni kört fast i er process-orientering? Här får du 6 framgångs-faktorer för att lyckas med er processorientering.

HÄMTA