Kc-podd

Karlöf Consultings podcast om allt som rör nya sätt att leda och organisera

Alla våra avsnitt finns på Soundcloud och går även att laddas ner från Itunes där du också kan prenumerera på kommande avsnitt.

”Lyssnade på er podd  där ni pratar om flexibel och värderingsbaserad styrning. Väldigt bra och intressant,  jag gillar att ni  är ödmjuka för allas olikheter och utmaningar och bjuder på era egna erfarenhet.”   Spontant från en lyssnare om avsnitt 9.

KC-podden special. Vi rekryterar!  https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-special-vi-rekryterar

Avsnitt 19. Britt Lundberg är vår första internationella gäst i KC-podden. Britt kommer från Åland där hon förutom att vara rådgivare i sin egen konsultverksamhet, är politiker och en av drivkrafterna bakom Agile Islands – en satsning på att göra Åland till det ledande agila samhället i världen. Britt är dessutom Nordiska rådets ordförande under 2017. Nordiska rådet är samarbetsorganisationen för de nordiska parlamenten. Britt hävdar att de nordiska länderna har unika fördelar när det gäller att tänka agilt och menar att agila metoder bör tillämpas inom politiskt styrda organisationer som skolan, där hon själv varit verksam som lärare innan hon gick in i politiken.

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-19-med-alands-agila-visionar-britt-lundberg

 

Avsnitt 18.  Riv pyramiderna 2.0 – Jan Carlzon skrev RIV PYRAMIDERNA! 1985 om strategiskt ledarskap och hur fokus på kundmötet var en nyckel till framgång. Pyramiderna som skulle rivas var de chefshierarkier och beslutsnivåer som stod i vägen för medarbetarens handlingsutrymme i mötet med kunden. Idag har många organisationer blivit en aning plattare med något färre chefsnivåer (även om skillnaden gentemot 1980-talet kanske inte är så stor). Men dagens pyramider växer sig allt större, med en enorm byråkrati som begränsar medarbetarens möjlighet att självständigt agera gentemot kunden eller medborgaren. Dagens pyramider är den mängd kontrollsystem som växt fram inom organisationer – verksamhetsledningssystem, kvalitetssystem, portföljstyrningssystem med mera. Vi kallar dem för pyramiderna 2.0.  I detta avsnitt av KC-podden diskuterar Love Lönnroth och Marie Froment hur man kan riva pyramiderna 2.0.

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-18-riv-pyramiderna-20-med-marie-froment

Avsnitt 17. Andreas Werr och Frida Pemer är forskare på Handelshögskolan i Stockholm inom institutionen för företagande och ledning som Andreas leder. De har under många år forskat om managementkonsultområdet. De samtalar med Love Lönnroth om framtiden för managementkonsulterna. Samtalet rör bland annat hur mystiken kring managementkonsulterna har minskat och att inköpen av managementkonsulttjänster numera går via inköpsavdelningen som vilken vara som helst. Och hur teknikutvecklingen gör att mycket av analystjänsterna kommer att ersättas av artificiell intelligens. Hur ska managementkonsulter hålla sig relevanta som profession med tanke på de många utmaningar som ligger runt hörnet?

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden17-om-framtidens-managementkonsulter

Avsnitt 16. Ewa Braf har jobbat länge som managementkonsult, coach och ledarskapsutvecklare. Ewa har också forskat om knowledge management. I detta avsnitt av KC-podden samtalar Love Lönnroth med Ewa om det goda ledarskapet som bygger på att ta med sig hela sin personlighet i ledarskapsrollen. Vikten av att den som är ledare agerar utifrån sin självförståelse och egna värderingar och att personer som utövar ledarskap behöver utgå från självledarskapet: ”Hur leder jag mig själv i relation till dig?”, ”Hur kan vi göra varandra till vårt bästa jag”?
I samtalet nämns en del referenser till forskning, framför allt förgrundsgestalten inom det relationella ledarskapet Kenneth J. Gergen och Daniel ”EQ” Goleman.

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-16-om-det-relationella-ledarskapet-med-ewa-braf

Avsnitt 15. Digitaliseringen är en drivkraft bakom stora förändringar av företagens affärsmodeller. I detta avsnitt av KC-podden samtalar Love Lönnroth och Jonas Hallberg om hur företag i allt högre utsträckning jobbar i nätverk för att skapa värde för kunden. Nätverksformen ställer nya krav på snabbrörlighet och flexibilitet, samt att företaget hittar sin position i nätverket. För etablerade företag innebär utvecklingen stora utmaningar, bland annat på grund av kraven på riskkontroll och formella avtal som hindrar spontana samarbeten från att uppstå. Hur kan företag jobba för att bli mer agila och flexibla i den nya nätverkslogiken?

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt-15-om-den-nya-affarslogiken

Avsnitt 14. När man söker på ”Spotify organizational model” i Google scholar får man över 2000 träffar på vetenskapliga artiklar i ämnet. Spotifys agila organisation är omtalad i många sammanhang. I detta avsnitt av KC-podden träffar Love Lönnroth Kristian Lindwall från Spotifys San Fransisco-kontor där han är chef för techteamet. De för ett samtal om hur Spotify organiserar och styr sin agila utveckling mot bakgrund av de krav som ställs på innovation och snabbrörlighet i techbranschen.

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt-14-om-spotifys-agila-organisation

Avsnitt 13.  Erik Ringertz har hunnit bli både Årets VD och Årets Chef. Han är grundare och VD för Netlight Consulting https://www.netlight.com/ som startade strax innan millennieskiftet och som har haft både en tillväxt och lönsamhet som få företag är i närheten av. Med snart 900 anställda är de ett av de större Stockholmsbaserade konsultföretagen. Netlight jobbar med de främsta företagen i det svenska ”IT-undret” och med traditionella företag som vill digitalisera sin affär. Erik delar med sig av sina idéer om hur man skapar en företagskultur som bygger på tillit och kärlek, men samtidigt är prestationsinriktad, vikten av mångfald och en särskild egenskap man ska titta efter när man vill rekrytera de bästa lagspelarna.

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt-13-med-arets-vd-erik-ringertz

Avsnitt 12. Paul Lederhausen är riktig legendar inom svenskt näringsliv och en serieentreprenör innan det ordet ens var uppfunnet. Paul (eller Palle som han även kallas) är mest känd som grundaren av McDonald’s i Sverige på 1970-talet. Men han är också mannen som fick oss att äta färdiggrillad kyckling och som började sälja lågpriskläder långt innan Galne Gunnar och GeKås. Paul är son till en entreprenör, nämligen hans mamma som startade lunchservering för byggjobbare på 1930-talet och byggde ut sin verksamhet med ölkaféer. I podden berättar han om sin livsresa och sin resa som entreprenör. Paul kom hösten 2016 ut med sin självbiografi som han skrivit tillsammans med Petter Karlsson med titeln ”Ständigt Hungrig”, utgiven på Albert Bonniers förlag.

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt12-med-paul-lederhausen-grundare-av-svenska-mcdonald

Avsnitt 11. Ett samtal mellan Love Lönnroth och Greger Hjelm, erfaren organisationskonsult och ledarskapsutvecklare. ”Samspelsledarskap” är en väg mot det moderna ledarskapet. Medarbetarskap är en kompetens som organisationer behöver utveckla för att uppnå ett effektivt ledarskap. Samtalet tar även upp ett antal paradoxer som dagens ledare möter: Att svara mot krav på tydlighet, samtidigt som medarbetarna kräver stora frihetsgrader och självbestämmande. Att uppnå harmoni och trivsel på arbetsplatsen samtidigt som det behövs konfliktytor för att utveckling ska ske. Att ta kontroll genom att släppa på kontrollen. Gregers tankar finns även att läsa i flera böcker och artiklar, bland annat denna: http://rou.se/Artikel-Tva-decenniers-perspektiv-pa-forandring.html

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-11-med-greger-hjelm-om-ledarskap-och-medarbetarskap

Avsnitt 10.  Ett samtal om hållbarhet i ett företagsstrategiskt perspektiv med Mats Wallin. Mats är en näringslivsprofil som har gjort hållbarhetsfrågan till sin mission. Han har ett långt förflutet i näringslivet som tidigare VD för Guldfynd, VD för Comfortkedjan och VD för en reklambyrå. Mats är Senior Advisor i näringslivsorganisationen Social Venture Network – http://www.svnsweden.se/ – som samlar företag med ambitionen att vara hållbara. Han ägnar också tid åt att undervisa yngre personer i hållbarhetsfrågor som lärare inom Företagsekonomiska institutet. I avsnittet hänvisar vi till två böcker om hållbarhet i ett företagsstrategiskt perspektiv. Love Lönnroths bok Värderevolutionen som finns att beställa som ebok i bokhandeln eller som tryckt bok direkt från Love – http://karlofconsulting.se/anstallda/love-lonnroth/ – samt Mats Wallins bok Inner Life Design som har utgått från trycket, men kan sökas inom antikvariaten – www.bokborsen.se. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt-10-om-hallbarhet-i-ett-foretagsstrategiskt-perspektiv-med-mats-wallin

Avsnitt 9. I detta avsnitt av KC-podden samtalar Love Lönnroth med Marie Froment om styrning inom framtidens organisationer – hur skiljer den sig från dagens styrning? Styrsystemen – ekonomistyrning, budget och andra styrsystem – är hjärtat i ett företag. Om vi ska kunna förverkliga idén om framtidens organisationer som mer agila, flexibla och kundanpassade måste vi också utveckla styrningen efter det. Vi kan inte bara styra med rutor och nyckeltal, vi behöver styra på värderingar, kundkrav och engagemang. I podden samtalar vi om hur styrningen håller på att förändras och hur organisationer kan utveckla sina styrsystem för att motsvara framtidens krav. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt9

Avsnitt 8. I denna KC-podd samtalar Love Lönnroth och Anna Levin om agil förändringsledning – hur de agila principerna kan användas inom större projekt och hur agil förändringsledning skiljer sig från traditionella metoder för förändringsledning. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt8

Avsnitt 7. Ett samtal mellan Love Lönnroth och Carina Hopstadius som är personalchef på Max Matthiessen. Vi samtalar om hur det är att jobba i en teamorienterad organisation och vilken roll personalchefen har i ett företag som är teamorienterat. Carina berättar om Agerus modell som beskriver villkor för prestation som hon använder för att utvärdera teamen. Max Matthiessen  är ett företag inom finansbranschen som sysslar med rådgivning om försäkringar, pensioner och placeringar. Företaget var ursprungligen en franchiseorganisation, vilket fortfarande påverkar företagskulturen. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt7

Avsnitt 6. I denna KC-podd samtalar Love Lönnroth och Mathias Öhman om boken Power to the Edge, skriven av forskare vid det amerikanska Department of Defence. Boken ingår i en serie böcker och rapporter om hur framtidens militära organisationer påverkas av ny teknik och nätverkslogik, men innehållet är lika relevant för andra organisationer och företag. Boken och allt annat material från The Command and Control Research Program finns fritt tillgängligt på http://www.dodccrp-test.org/

https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt6

Avsnitt 5.  Love Lönnroth samtalar med Karin Mikaelsson om hur man kan jobba med kulturen inom en organisation. Karin är managementkonsult som specialiserat sig på kulturell förändring och har innan hon kom till Karlöf Consulting ett förflutet på Ericsson där hon jobbade med kulturell förändring både i Sverige och utomlands. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt5

Avsnitt 4. Intervju med Martina Nilsson, konsult och Mathias Öhman, praktikant på Karlöf Consulting. Vi samtalar om Millennials, Generation Y – de som är födda mellan tidigt 80-tal och fram till millennieskiftet år 2000. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt-4-om-millennials

Avsnitt 3. Love Lönnroth intervjuar Kjell Lindström från Noden AB om omvärldstrender som påverkar framtidens organisationer. Ett samtal om hur egenföretagarna blir fler, det blir mer plats för både nördar och systemgeneralister och Counter Strike ger en nyckel till framtidens lärande och engagemangsskapande. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt3

Avsnitt 2. Ett samtal mellan Love Lönnroth och Magnus Öhman, VD på Karlöf Consulting, om vår egen förändringsresa. I avsnittet berättar Magnus om den transformation som KC har gått igenom från traditionell styrning till självledarskap, vi diskuterar hur ledarrollen förändras i självstyrande organisationer och vi pratar om många bollar på Bengt. https://soundcloud.com/karlofconsulting/kc-podden-avsnitt-2

Avsnitt 1. Först ut är ett samtal mellan Love Lönnroth och Sofia Segerlund om framtidens organisationer. Sofia är medförfattare till vårt whitepaper om ett nytt sätt att leda och organisera. I avsnittet diskuterar vi styrning, organisationsutveckling, ledarskap och vikten av att vara autentisk på jobbet.  https://soundcloud.com/karlofconsulting/podavsnitt1

 

Hjälp oss att sprida KC-podden till fler genom att tipsa via sociala medier.

Du kan prenumerera och sätta betyg på KC-podden via appen podcaster i din iPhone eller via Soundcloud: https://soundcloud.com/karlofconsulting