Omslagsillustration 140504 small Värderevolutionen
av Love Lönnroth

Värderevolutionen – strategier för lönsamhet, aktieägarvärde och samhällsvärde är en vägvisare för företag som vill nå framgång i den nya hållbara nätverksekonomin.

Management från A till Ö
av Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson

Boken Management från A till Ö ger läsaren en snabb insikt i väsentliga begrepp och modeller. Begreppsförklaringarna kan användas på alla nivåer, från koncernnivå och affärsenheter till projekt,funktioner och processer.

Managementhandboken: leda styra & utveckla
av Bengt Karlöf

Boken vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företag och andra organisationer. Management är ett centralt och viktigt kompetens-område för ledare . Boken hjälper dig att få ett helhetsgrepp om vad management är och att identifiera områden för vidare fördjupning och utveckling.

Benchlearning® 2 – erfarenheter från sju förändringsarbeten
av konsulterna på Karlöf Consulting

Med Benchlearning® går organisationen in i en process som parallellt utvecklar verksamheten och medarbetarnas kompetens. Förhållningssättet Benchlearning® skapar medvetenhet och leder till större delaktighet och förändring. Denna bok är full av exempel på hur Benchlearning® projekt bedrivits hos företag och organisationer.

OmOrganisation
av Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson

Boken vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företag och andra organisation. Management är ett centralt och viktigt kompetens-område för ledare . Boken hjälper dig att få ett helhetsgrepp om vad management är och att identifiera områden för vidare fördjupning och utveckling.