kc-career

Vi jobbar med komplexa utmaningar hos våra kunder. Det kan handla om att samla ett företag kring en gemensam målbild, skapa en fungerande affärsmodell över organisatoriska gränser, utforma och få en ny organisation att fungera, eller utveckla styrformer som stödjer alla dimensioner i en verksamhet.

För att möta upp våra kunders behov behöver vi stå på tårna och använda hela vår kapacitet. Därför har vi utvecklat vår egen organisation på ett sätt som gör att var och en kan nå sin fulla potential – inom företaget och hos kunden. Vi har tillit till varandra och ser det som en självklarhet att alla verkar för företagets bästa, så till den grad att vi lämnat kontrollsystemen bakom oss. Vi praktiserar självledarskap, och har inga chefer. Beslut fattar den som behöver ett beslut, ofta efter att ha rådfrågat en kollega, och ibland efter en strukturerad beslutsprocess i större grupp. Vi tror att varje individs utvecklingsresa är unik, och att den bäst formas och realiseras utifrån egen drivkraft. Alla konsulter tar därför ansvar för sin egen utveckling. Vem man vill ha stöd från och på vilket sätt, väljer man själv.

Vi har höga ambitioner och vill vara en självklar rådgivare för den som vill utveckla sin organisation för att möta framtidens utmaningar. Tillsammans utvecklar vi våra tankar och koncept om framtidens organisationer, med inspiration från forskning, våra egna erfarenheter och samtal med människor vi möter. Vårt utvecklingsarbete bedrivs utifrån principen ”vi prövar oss fram”.

Delar du vår passion?
Jobbar du som konsult idag och vill på allvar vara med och utveckla framtidens organisationer? Vi på Karlöf Consulting är alltid intresserade av att möta människor som delar vår passion.  Skicka ett mail till rekrytering@karlofconsulting.se  där du berättar vad som driver dig och vad du vill åstadkomma. Bifoga gärna ditt CV.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Karlöf Consulting

 

Martina blogg

 ”På KC uppskattas olikheter, egna initiativ och diskussioner med högt till tak. Mina kollegor tror att jag klarar allt, men behöver jag hjälp finns de alltid bara ett ”har-du-tid?” bort. Alla siktar högt i varje situation, men inser också vikten av balans för att kunna hålla långsiktig kvalitet. Jag ska inte ljuga- i ett gäng med höga krav och ibland hög press förekommer även verbala brottningsmatcher och krävande situationer med snäva deadlines. Fast aldrig bara under ytan eller på väg hem från jobbet. Hos oss jobbar hela personen, inte bara vissa accepterade karaktärsdrag, och det tas alltid hänsyn till.  Det coolaste med mitt jobb är att jag får vara med och bygga ett företag, externt men även internt. Förutom roligt och utmanande uppdrag utvecklar jag de strukturer som krävs, jag rekryterar personer och jobbar med marknadsföring.” Martina – managementkonsult

DQ6Q8003

”Jag drivs verkligen av vårt syfte – att utveckla framtidens organisationer. Jag kan tillbringa många timmar i att söka kunskap, försöka förstå och inte minst formulera och pröva nya sätt att leda och organisera oss på jobbet. Men lika mycket går jag igång på att i varje uppdrag få hjälpa mina kunder att utveckla och förbättra sin situation idag– med både stora och små steg. Sedan får jag väldigt mycket energi av mina kollegor, och av det sätt som vi har valt att verka som organisation. På KC har vi ersatt vår hierarki med självledarskap, våra kontrollsystem med tillit och transparens, och våra perfekta planer med förhållningssättet att vi prövar oss fram. Att driva företaget på det sätt som vi gör känns mer äkta, det är enklare och gör det så mycket roligare.” Marie – managementkonsult.

DQ6Q3727

”Jag tror på ständigt nytänkande samt att utmana befintliga strukturer och tankegångar inom företag och organisationer. Min passion för nytänkande och min önskan om att ständigt utveckla de företag och organisationer jag verkar inom är kärnan i allt jag gör.  Jag känner att jag har mina kollegors fulla förtroende att driva projekt på det sätt som jag tror och brinner för vilket är en förutsättning för att få maximal utväxling på det jag gör. Här på KC värdesätter vi starkt varandras olikheter och arbetar aktivt för att tillvarata den potential som finns hos oss var och en som individ, men allra viktigast är att vi maximerar vår gemensamma potential.” David – managementkonsult