erbjudande

På Karlöf Consulting arbetar vi för framtidens organisationer

Världen har under kort tid förändrats till den grad att våra invanda sätt att organisera och leda fungerar allt sämre. Komplexitet och förändringstakt ökar och ställer nya krav på anpassningsbarhet och innovationskraft. Vi är riktigt bra på att göra det komplexa begripligt och att få en organisation att finna sin riktning och samla kraft för att gemensamt ta sig till det nya. Med åren har vi utvecklat ett gemensamt förhållningssätt och vi tar vår utgångspunkt i en systemsyn när vi möter våra kunders organisationer. Våra tjänster innefattar flera perspektiv; strategi, organisation, processer, kultur och ledarskap. Vi adresserar en organisations alla delar som behöver förstås, hanteras och balanseras för att en organisation ska vara modern och uthålligt framgångsrik.

Idag jobbar vi med företag och myndigheter som vill utveckla sina organisationer för att möta framtiden och nå sin fulla potential. Vi inspirerar, guidar, ifrågasätter, och kavlar upp ärmarna för att åstadkomma verkligt värde.

karlof-consulting-strategi-ledning

Affär

Utveckling av innovativa strategier och affärsmodeller

2

Organisation

Anpassningsbar organisation och följsam styrning

3

Människa

Kultur som stärker relationer och ger förnyelsekraft

karlof-konsulting-kultur

Omvandling

Utvecklat självledarskap och dynamisk organisering