Framtidens affärsmodeller inom energibranschen

Framtidens affärsmodeller inom energibranschen

Under den stora konferens för energibranschen DI Energi var det tydligt vilket enormt skifte branschen står inför. Det handlar om såväl …»

Varför? Vad? Hur? En liten konkret betraktelse

Varför? Vad? Hur? En liten konkret betraktelse

Varför och resten Just nu pågår ett intensivt informationsflöde om det betydelsefulla why-et (som vi säger på svenska) och det …»

Den hemliga ingrediensen i framgångsrika organisationer

Den hemliga ingrediensen i framgångsrika organisationer

Efter många år som konsult har jag haft anledning att fundera över vad som skapar framgångsrika projekt och vad som …»

Använd ledningsmötet för att driva förändring

Använd ledningsmötet för att driva förändring

En av de viktigaste uppgifterna för dig som ledare är att skapa förutsättningar för en effektiv ledning och styrning av …»

5 åtgärder som ökar företagets strategiska förmåga

5 åtgärder som ökar företagets strategiska förmåga

Det har aldrig varit viktigare för ledningsgrupper och styrelser att bedriva ett aktivt strategiarbete än nu. Spelplanen förändras ständigt med …»