KC-podden 18 om riv pyramiderna 2.0

Av den 3 oktober, 2017   |   Sparat under Nyheter och övrigt

Jan Carlzon skrev RIV PYRAMIDERNA! 1985 om strategiskt ledarskap och hur fokus på kundmötet var en nyckel till framgång. Pyramiderna som skulle rivas var de chefshierarkier och beslutsnivåer som stod i vägen för medarbetarens handlingsutrymme i mötet med kunden.

Idag har många organisationer blivit en aning plattare med något färre chefsnivåer (även om skillnaden gentemot 1980-talet kanske inte är så stor). Men dagens pyramider växer sig allt större, med en enorm byråkrati som begränsar medarbetarens möjlighet att självständigt agera gentemot kunden eller medborgaren. Dagens pyramider är den mängd kontrollsystem som växt fram inom organisationer – verksamhetsledningssystem, kvalitetssystem, portföljstyrningssystem med mera. Vi kallar dem för pyramiderna 2.0.

I detta avsnitt av KC-podden diskuterar Love Lönnroth och Marie Froment hur man kan riva pyramiderna 2.0. I avsnittet diskuteras även ett blogginlägg som Love skrivit, LÄS MER!

 » Mer att läsa från samma kategori

» Kort om Tone Disch


Det är troligen mig du möter först när du ringer eller kommer på besök hos oss på Karlöf Consulting. Jag har förmånen att möta dig, våra kunder och mina kollegor viket jag tycker är fantastiskt kul och dessutom ansvara för företagets ekonomi, lön, administration, inköp, hemsida och stötta mina konsultkollegor i olika uppdrag. Mina kollegor kallar mig ofta ”spindeln i nätet” och det är kanske det jag är.

Kontakt »   08 - 562 46 520 | Skicka E-post |