Fem förutsättningar för kreativitet och engagemang

Fem förutsättningar för kreativitet och engagemang

Kreativitet och engagemang är två nyckelbegrepp för organisationer som vill klara dagens och framtidens utmaningar med snabba förändringar i omvärlden, …»

Släpp sargen och av med masken

Släpp sargen och av med masken

Ewa Braf från Karlöf Consulting reflekterar i ett par krönikor på Motivation.se om hur ledarrollen ofta leder till att människor …»

Ledarskap eller självledarskap?

Ledarskap eller självledarskap?

Den 29 september har vi ett frukostseminarium om ledarskap och självledarskap. Vad är dagens ledarskapsideal ett uttryck för? Vilken roll …»

Tre skiften i framtidens organisation

Tre skiften i framtidens organisation

Att organisera en verksamhet handlar i princip om att fördela ansvar, och görs idag med fokus på att dela upp …»

Det är dags att sätta ett nytt namn på Karlöf Consulting

Det är dags att sätta ett nytt namn på Karlöf Consulting

Efter sommaren kommer vi att kliva in på vårt nya kontor å Kungsgatan 50, mitt emot Haymarket. Det kommer vara …»