Läs gärna vårt senaste whitepaper ett nytt sätt att leda och organisera

Till kunskapsbanken

Aktuellt

Bättre upphandling av managementkonsulter Läs hela
23 mars, 2017

Bättre upphandling av managementkonsulter

Som managementkonsult sedan 20 år har jag besvarat en hel del anbudsförfrågningar, RFI:er (Requests for Information) och suttit i diskussioner …»

Syftet – en god affär Läs hela
21 mars, 2017

Syftet – en god affär

Ett högre syfte som på något sätt förbättrar människors liv är nyckeln till tillväxt och framgång över tid. Det räcker …»

Sagt om oss

  • "Karlöf Consultings insatser har betytt mycket! Förutom fantastiska resultat har det lett till en påtaglig kompetensutveckling, både i organisationen som helhet och för många enskilda medarbetare."


  • "Konsulterna från Karlöf Consulting lotsade oss på ett pedagogiskt sätt, och hjälpte oss att själva tänka ut vår lösning. Tack för allt ni har lärt mig!"


  • "Ni har en otroligt god förmåga att läsa av och anpassa er till kulturen. Det är en framgångsfaktor för att få folks tillit och öron i vår organisation."


  • "Ni har varit lyhörda. Men ni har också haft integritet och ifrågasatt när det behövts."


  • "När man kommer in på Karlöf Consultings kontor slås man av den kreativitet, glädje och värme som finns där!"